Author Archives: Mr. A.

Famar

Nowa firma zajmująca się recyklingiem tworzy sztucznych.
http://pressik.pl/wp-content/uploads/2020/07/lukBMale2.png

pozdrawiam,

Mariusz Fabryczny

 

Telefon: +48 793 009 229

Mail: famar@recykling24.net

 

www.recykling24.net

 

 

FAMAR – RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH

ul. Zamkowa 25B
42-130 Wręczyca Wielka
REGON: 241097487
NIP: 5741925596

Policja przegrywa z kierowcami w sądach. Ponad 14 milionów złotych wyrzucone w błoto.

Kolejny raz sąd kwestionuje działanie nowych laserowych mierników prędkości. Najpierw w Zamościu, a później w Krakowie. Do użytku zakupiono sprzęt, który nie spełnia polskich przepisów dotyczących urządzeń do pomiaru prędkości. Chodzi o urządzenia LTI 20/20 TruCAM, które zastępiły owiane złą sławą radary Iskra, słynące między innymi z tego, że potrafią podawać wysokie wyniki prędkości nawet stojącego samochodu. 

Dopadło Cię łysienie? Popraw sobie nastrój i kup sobie perfumy!

Jak to mawiają: "bogaty biednego nie zrozumie" lub "syty głodnego".. Tak też łysiejący z człowiekiem o bujnej czuprynie do porozumienia nie dojdzie. Wbrew pozorom problem utraty włosów nie jest błachy. Już od wielu lat w mediach internetowych pojawiają się doniesienia, że najczęstszą grupą pacjentów psychologów i psychiatrów są właśnie osoby łysiejące. Łysienie często kończy się głęboką depresją i dotyka już coraz młodszych, powoli staje się także domeną kobiet.

Źródła prawa Unii Europejskiej

Omawianie kwestii tworzenia prawa przez instytucje Unii Europejskiej należy poprzedzić uwagami ogólnymi na temat tworzenia prawa. „Przez stanowienie prawa rozumiemy określone działania ciał kolegialnych lub jednoosobowych, którym przyznano kompetencje do wydawania nowych przepisów prawnych.(…)Stanowienie prawa jest procesem, który zakłada istnienie pewnych norm kompetencyjnych, określających warunki, przy których spełnieniu proces taki może zachodzić.(…) Można więc powiedzieć, że efekt aktu stanowienia staje się prawem obowiązującym, jeżeli akt ów został dokonany przez odpowiedni organ we właściwym trybie i w ramach kompetencji materialnej.”  
   Prawo może być stanowione jedynie przez organy do tego upoważnione zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie.

Dyrektywa – szczególny akt prawa Unii Europejskiej

   Dyrektywę zaliczamy do wiążących aktów prawnych stanowiących część prawa pochodnego. Nie można jej porównać z żadnym aktem prawa wewnętrznego.
  Dyrektywą regulowane są zagadnienia wynikające z Traktatów. Nie oznacza to jednak, że instytucje unijne są ograniczone przedmiotowo w kwestii wydawania dyrektyw. Można stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia ze szczególną klauzulą generalną, ponieważ żaden akt nie zawiera taksatywnego wyliczenia problemów, które mogą być podejmowane w dyrektywie.
   Dyrektywa może być uznana za instrumentem harmonizacji prawa państw należących do Wspólnoty. Nie obowiązuje więc wprost, tak jak rozporządzenie czy decyzja. Dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich, wiąże jedynie co do celów w niej wskazanych i musi być inkorporowana do systemu wewnętrznego. Dyrektywa z tego powodu jest określana jako pośredni instrument stosowania prawa. W odniesieniu do dyrektyw używa się również określenia, że mamy do czynienia z dwustopniowym procesem stosowania prawa. 

Grożą nam gigantyczne kary za składowanie odpadów biodegradowalnych

   Odpady biodegradowalne są nieodłącznym elementem egzystencji i rozwoju społeczeństw. Według statystyk Eurostatu mieszkaniec w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej wytwarza średnio około 500 kg odpadów na jednego mieszkańca. Dane Głównego Urzędu Statystycznego podają, że w Polsce wskaźnik ten wynosi nieco ponad 320 kg/mieszkańca na rok, a na Śląsku około 400kg/mieszkańca.  W tej masie odpadów ponad 30% stanowią odpady biodegradowalne, a ich ilość zależna jest między innymi od specyfiki regionu. Szacuje się, że w Polsce w roku 2020 będziemy wytwarzać 2,8 mln ton rocznie odpadów biodegradowalnych. W 2015 ilość ta szacowana jest na 2,3 mln ton. Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy tzw. odpady zielone, które powstają w ogródkach przydomowych, parkach, takie jak ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów oraz odpady kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia czy jednostek handlu detalicznego. Jeśli zaś do odpadów biodegradowalnych włączymy również odpady papiernicze, jak tektura, opakowania, to liczba odpadów wzrasta do ponad 7 mln ton rocznie.

Bezodpadowa energetyka węglowa – bezpieczna konieczność?

  Położenie geograficzne i rodzaj klimatu występujące w Naszym kraju nie predysponuje Polski do liderowanie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Tylko nieliczne obszary terenu Polski posiadają dobrą wietrzność, nasłonecznienie czy wystarczający parametry wody (przepływ, różnicę wysokości terenu) do budowy elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii. Energetyka taka poza tym jest mało stabilna i powinna raczej wspierać klasyczną energetykę węglową. Źródła odnawialne są wspaniałym rozwiązaniem dla małych kotłowni, ciepłowni, klientów indywidualnych, itd. natomiast nie stanowią bezpiecznego systemu energetyki zawodowej.  Podstawą polskiej energetyki, a na pewno śląskiej, powinna zatem pozostać energetyka klasyczna, oparta na czystych technologiach konwersji energii chemicznej węgla.  Klasyczna energetyka boryka się jednak z wieloma problemami takimi jak emisje gazów w tym dwutlenku węgla, czy problemami ze stałymi odpadami tzw. popiołami. Pomimo tego że mapa droga dla energetyki na lata 2020-2050 przewiduje systematyczne ograniczanie paliw kopalnych, energetyka Śląska powinna pozostać energetyką węglową. 

Rodzaje systemów emerytalnych

Zabezpieczenie emerytalne jest częścią szerszego systemu zabezpieczenia społecznego. W odniesieniu do terminu zabezpieczenia emerytalnego używa się określenia „system” aby podkreślić jego względną autonomiczność oraz współzależność elementów w nim występujących. Z ekonomicznego punktu widzenia funkcją emerytur jest redystrybucja konsumpcji w czasie. Oznacza to, że osoba opłacająca składkę na system emerytalny konsumuje dzisiaj mniej niż produkuje aby w przyszłości, po osiągnięciu wieku emerytalnego, nadal konsumować mimo zaprzestania produkcji.

Klocki Lego na studiach

Klocki Lego, a właściwie zbudowany z nich robot o którym teraz będzie mowa był i jest  podstawą oraz  narzędziem dla studentów piszących  prace inżynierskie i  magisterskie. Jest to robot który można kupić w sklepie z zabawkami, a możliwości daje takie duże, że żadne laboratorium by się nie powstydziło mieć go na stanie. Doceniły go także Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Górniczno-Hutnicza  w Krakowie, a także Politechnika Wrocławska umieszczając go w swoich laboratoriach.

Polacy w grupie Bilderberg

Postanowiłem zamieścić ciekawy tekst dotyczący tzw. "Klubu Bilderberg". Tegoroczne spotkanie Klubu odbyło się w dniach 6 – 9 czerwca w Grove Hotel w Watford nieopodal Londynu. Brał w nim udział Jacek Rostowski.

"Od ponad półwiecza rok w rok, w maju lub czerwcu, za każdym razem w innym miejscu świata – zawsze w ekskluzywnym hotelu – spotyka się grono osób, które przez miejscowych mogłyby zostać uznane za bogatych turystów. Ale nie dla celów turystycznych odbywają się te spotkania. Omawia się na nich najważniejsze kwestie dotyczące światowej polityki.

Wódka nie tylko do picia

Wódka jest znana od wieków. Początkowo była lekarstwem sprzedawanym w aptekach. Z czasem zaczęto się w niej rozsmakowywać. Powoli też poza zdrowotnymi i smakowymi właściwościami zaczęto doceniać jej inne moce. Moce te przydają się przede wszystkim paniom domu, które mają problem z wyczyszczeniem czegoś lub chcą udoskonalić swoje wypieki. Warto mieć butelkę czystego spirytusu lub wódki w kuchennej szafce, tuż obok octu i sody. Ta trójca bywa w domu niezastąpiona. To szybki i tani sposób na wykonanie prostych trików ułatwiających życie. Wiele z nich wykorzystywały nasze babcie i prababcie.