Author Archives: yar0slaw

Przewody warsztatowe OWY i OW

Kable i przewody odróżniają się od siebie środowiskiem użycia. Kable lokuje się w ziemi, w gruncie, zaś przewody stosowane są napowietrznie oraz we wnętrzach – pomieszczeń lub urządzeń. Jeżeli weźmiemy pod uwagę szczegółowe wykorzystanie, w gronie przewodów wyróżnić można przewody warsztatowo-przemysłowe, w obrębie których występują przewody różniące się budową, środowiskiem pracy, a ponadto dokładnym zastosowaniem. Biorąc pod uwagę ostatnie kryteria, wyróżnić można przewody warsztatowe, spawalnicze, w izolacji gumowej, mieszkaniowe i przemysłowe. Przewody warsztatowe różnią się między sobą zastosowaniem izolacji polwinitowej (OWY) albo brakiem tej izolacji (OW).