Category Archives: Biznes-Ekonomia

Ministerstwo Finansów wzmacnia politykę walki z lichwą

Ze strony Ministerstwa padła ostatnio dosyć ciekawa propozycja. Chodzi o to, że chce ono uzależnienia wysokości dodatkowych opłat od pożyczania od czasu ich trwania. Według Ministerstwa Finansów, nowy limit powinien składać się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi 25% całej pożyczonej sumy, kolejna natomiast 30% rocznej wartości kredytu. Dodatkowym zabezpieczeniem miałby być zapis, że ogół kosztów przy zastosowaniu obu limitów, nie może przekroczyć łącznie 100% całej pożyczki, biorąc pod uwagę pełny okres kredytowania.

Czy warto prowadzić stronę firmy na Facebooku?

Coraz więcej firm posiada swoją stronę na Facebooku. Nawet małe firmy inwestują czas by prowadzić profil zamieszczając różnego rodzaju grafiki czy udostępniać statusy innych użytkowników. Takie działanie zlecić można firmie zewnętrznej lub oczywiście wykonywać je samemu. Pytanie brzmi: czy warto poświęcać na to czas?

Nowoczesne sposoby kreacji marki w sieci

Internet stał się ogromnym narzędziem marketingowym. A osoby odpowiedzialne za kreowanie wizerunku marki w sieci mają coraz więcej pomysłów na promocję właśnie w sieci… Na co przyszła pora teraz?

Polska nie jest państwem dobrobytu, to kraj niedoli

Polska w tyle rankingu Better Life Index, opracowanym przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dotyczącym krajów uprzemysłowionych. Zajmuje 27 miejsce na 36 państw analizowanych pod kątem jakości życia. To spadek o 2 miejsca w stosunku do zeszłego roku. Źle wypadamy również w badaniach przeprowadzonych przez waszyngtoński Cato Institute, gdyż w 52 krajach na 89 panuje mniejsza niedola niż w Polsce. Oba rankingi powstały w 2014 roku.

W 2012 i 2013 roku upadały biura podróży. Jak będą wyglądały wakacje Polaków w 2014?

Przegladając stare gazety, podczas robienia porządków, trafiłem na artykuł o wakacjach Polaków. Według badań autora nieco ponad 30 procent osób wyjeżdża na tygodniowy wypoczynek, a na  zagraniczne wycieczki zaledwie 4%. Najchętniej natomiast spędzamy urlop w domowym zaciszu i  modny jest relaks na łonie natury. 

Wspieranie sektora MŚP

Termin małe i średnie przedsiębiorstwa stosowany na rynku polskim jest od dłuższego czasu. Zakorzenił się on w momencie gdy Polska przyłączyła się do Unii Europejskiej. Wtedy zaakceptowaliśmy normy gospodarcze, które klasyfikowały tego typu przedsiębiorstwa. Określenie to, nadawane jest bez znaczenia na formę prawną przedsiębiorcy. Generalnie rzecz biorąc do takiego typu firm przynależą specjaliści, usługodawcy pracujący na własny rachunek, firmy rodzinne oraz spółki prowadzące własną działalność na rzecz gospodarstwa.

Crossdocking – oszczędność w dystrybucji towarów

W gwałtownie zmieniającej się gospodarce kapitalistycznej oraz warunkach zaciętej konkurencji, przedsiębiorstwa są przymuszone do natychmiastowego oddziaływania na zmieniające się zapotrzebowanie, a co z tego wynika, wykorzystanie pełnego łańcucha dostaw. Wyśrubowane wymogi rynku wywierają na przedsiębiorstwach konieczność skrócenia czasu przejścia ładunków w łańcuchach dostaw. Aby to osiągnąć korzysta się z takich praktyk jak cross-docking. Pominięcie procesów składowania to najważniejsza jej zaleta, a całkowity przeładunek towarów odbywa się na rampie. Uzyskanie wydajnego cross-dockingu wymaga wysokiego zharmonizowania działań wydawania i przyjmowania produktów.

Czy miasto to firma?

Czy zarządzanie miastem jest podobne do zarządzania przedsiębiorstwem? Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest firma? Firma, czyli działalność gospodarcza, to forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Działalność gospodarczą ze względu na dochodowość dzielimy na:
-działalność, której celem jest przynoszenie dochodu (przedsiębiorstwa prywatne),
-działalność gospodarcza nastawiona na osiąganie korzyści ekonomicznych, których głównym celem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, a nie generowanie zysku,
-działalność non-profit, nie przynosi zysku finansowego, ale ma dawać korzyści w szerokim tego słowa znaczeniu (np. rozwój przedsiębiorczości, nauka, szkolenie, pomoc chorym, itp.)

Czym jest chwilówka?

Chwilówka jest to jeden z rodzajów pożyczki. Chwilówek przeważnie udzielają firmy prywatne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czasem nawet zagraniczne spółki finansowe mające oddziały na terenie Polski.

Lepiej niech rząd się nie wtrąca

Dość często czytam o konieczności ingerencji państwa i jego struktur w gospodarkę. Na ogół postuluje się konieczność odpowiedniej polityki celnej chroniącej własny rynek i stymulującej jego rozwój. Dodaje się także, że nie trzeba, aby państwo ingerowało wszędzie i zawsze, a tylko gdzieniegdzie i w określonym z góry wymiarze i celu.

Zmiany na polskim rynku budowlanym

Aktualne informacje o tendencjach na rynku budowlanych- maj 2014r.

Niemal cztery tygodnie musiały firmy budowlane czekać na poprawę koniunktury na rynku budowlanym. Świąteczny przełom kwietnia i maja spowodował największą zapaść na rynku prywatnym w budownictwie od lutego. Tak więc rynek budowlany rośnie, na razie głównie w województwach małopolskim, śląskim, mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim, ale pozostałe województwa będą odczuwać również poprawę. Do końca maja liczba inwestycji prywatnych powinna się już powiększać.