Category Archives: Geografia

Bezodpadowa energetyka węglowa – bezpieczna konieczność?

  Położenie geograficzne i rodzaj klimatu występujące w Naszym kraju nie predysponuje Polski do liderowanie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Tylko nieliczne obszary terenu Polski posiadają dobrą wietrzność, nasłonecznienie czy wystarczający parametry wody (przepływ, różnicę wysokości terenu) do budowy elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii. Energetyka taka poza tym jest mało stabilna i powinna raczej wspierać klasyczną energetykę węglową. Źródła odnawialne są wspaniałym rozwiązaniem dla małych kotłowni, ciepłowni, klientów indywidualnych, itd. natomiast nie stanowią bezpiecznego systemu energetyki zawodowej.  Podstawą polskiej energetyki, a na pewno śląskiej, powinna zatem pozostać energetyka klasyczna, oparta na czystych technologiach konwersji energii chemicznej węgla.  Klasyczna energetyka boryka się jednak z wieloma problemami takimi jak emisje gazów w tym dwutlenku węgla, czy problemami ze stałymi odpadami tzw. popiołami. Pomimo tego że mapa droga dla energetyki na lata 2020-2050 przewiduje systematyczne ograniczanie paliw kopalnych, energetyka Śląska powinna pozostać energetyką węglową.