Category Archives: Mat – Fiz

Ruch obrotowy ciała sztywnego, prędkość obrotowa i kątowa

W rzeczywistości nie istnieją ciała doskonale sztywne, lecz bardzo wiele ciał, takich jak cząsteczki, stalowe belki, planety oraz materiały z którego zbudowany jest silnik możemy uznać za dostatecznie twarde i sztywne, aby móc w wielu zagadnieniach pominąć fakt, że mogą one np. krzywić się, wyginać lub drgać. Ciało sztywne porusza się czystym ruchem postępowym, jeżeli każdy punkt tego ciała doznaje jednakowych przemieszczeń w miarę upływu dowolnego przedziału czasu.