Co powinna zawierać dokumentacja budowlana?

Projekty domów zazwyczaj są dopieszczone i bardzo praktyczne. Ale przed nabyciem jednego z nich pomyślmy, co tak rzeczywiście mieści w sobie koncept budowlany? Przede wszystkim taki koncept budowlany powinien zawierać w sobie wielobranżową dokumentację specjalistyczną. Rysunki powinny być dokładne i równocześnie zrozumiałe. Każdy projekt musi być zrobiony zgodnie z bieżącymi zasadami płynącymi z prawa budowlanego.

A cóż zawiera w sobie dokumentacja budowlana? Oto lista:

• Rzut fundamentów – pokazuje precyzyjne umiejscowienie fundamentów, wymiary ław fundamentowych, głębokość ich posadowienia oraz materiał, z którego będą zrobione.
• Siatkę parteru i pięter – uwzględnia rozlokowanie kolejnych wnętrz i ich wymiary, metraże, położenie ścian (nośnych, działowych, etc.) na każdej kondygnacji budynku. Wskazuje także proponowane rozmieszczenie drzwi, urządzeń kuchennych oraz sanitarnych.
• Siatkę więźby dachowej – wlicza system elementów konstrukcyjnych dachu i ich rzuty. Wszystkie elementy są ponumerowane zgodnie z symbolami z katalogu tarcicy dachowej.
• Rzut stropów i nadproży – to szkic ukazujący układ stropów, rozlokowanie i rozstaw belek stropowych, rozmiary nadproży i podciągów.
• Siatkę dachu – pokazuje formę, rozmiary dachu, kąt nachylenia jego wszystkich części oraz umiejscowienie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych.
• Przeglądy – prezentują wszystkie charakterystyczne części struktury obiektu, jakie uwidoczniłyby się po jego przecięciu wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów.
• Elewacje – ukazują szczegółowy oblicze czoła, tyłu, boków budynku oraz spis materiałów wykończeniowych.
• Rejestr stolarki drzwiowej i okiennej – spis i rozmiary okien oraz drzwi wykorzystanych w planie.
• Koncepty instalacji – wskazują rozlokowanie wszystkich instalacji w środku budynku (wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, c.o., elektrycznej) oraz ich legendę.

Ponad to specyfikacja zawiera również szczegółowe opisy techniczne planu architektonicznego i konstrukcyjnego:
• objaśnienie techniczne części architektonicznej projektu – to spis rozwiązań funkcjonalnych budynku, oszacowanie jego powierzchni (użytkowej, zabudowy i całkowitej) oraz powierzchni konkretnych wnętrz, opis surowców sugerowanych do wykończenia budynku;
• objaśnienie techniczne konstrukcji – to spis surowców, z których wykonane są elementy konstrukcyjne oraz metoda ich wykonania, a także generalne informacje do wyliczeń statycznych.

Zestaw specyfikacji wraz z ulotkami informacyjnymi powinien być umieszczony w solidnej teczce. Zanim odbierzemy plan budowy i za niego zapłacimy wypytajmy czy wszystko zawiera. Nie wyjdziemy wówczas na "zielonych" w tym temacie. 

Author: efcserv23

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*