Czy każdy może prowadzić biuro rachunkowe?

Gros absolwentów uczelni ekonomicznych marzy o tym, aby prowadzić własne biuro rachunkowe. Warszawa zdaje się być wymarzonym miejscem na tego typu działalność. Jednak biorąc pod uwagę ogólne wymagania, jakie trzeba spełnić przed uzyskaniem pozwolenia na tego rodzaju działalność okazuje się to wcale nieprostym zadaniem. Wymagania, które zezwalają na otwarcie oraz prowadzenie własnego biura rachunkowego są dokładnie opisane a opierają się w dużej mierze na pozyskaniu homologacji Ministra Finansów zezwalającej na prowadzenie rachunkowości osób trzecich.
Czy można prowadzić biuro rachunkowe nie mając homologacji Ministra Finansów?

W rozumieniu przepisów o wolności działalności gospodarczej stałe prowadzenie rachunków jest działalnością gospodarczą, polegającą na wyświadczaniu usług w dziedzinie:
a) zajmowania się księgowością, na podstawie dowodów księgowych, opisujących rachunkowo zapisy zdarzeń kapitałowych w stosownym porządku czasowym i metodycznym,
b) periodycznego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,
c) szacowanie aktywów i pasywów,
d) sporządzania raportów finansowych,
e) zbierania oraz przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami.

Przedsiębiorcy, którzy sprawują działalność w wymienionym zakresie, są także zobowiązani do: prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych  ewidencji do celów podatkowych; wystawiania zeznań i deklaracji podatkowych;

Aktywność zasadzającą się na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz ksiąg podatkowych mogą pełnić: przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, jeżeli są kompetentni do wykonywania działań z obszaru usługowego prowadzenia rachunkowości, pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą przeprowadzane przez osoby kompetentne do wykonywania działań z dziedziny usługowego prowadzenia rachunkowości.

A teraz to co najbardziej istotne.
Kompetentne do prowadzenia czynności z zakresu usługowego prowadzenia księgowości są osoby mające certyfikat rachmistrza oraz osoby widniejące w rejestrze mistrzów rewidentów lub będące na liście doradców podatkowych.
Podsumowując, aby prowadzić biuro rachunkowe należy posiadać licencję lub zatrudnić osobę z taką licencją. Przedsiębiorca, który nie ma zezwolenia na usługowe prowadzenie rachunkowości może założyć biuro rachunkowe i świadczyć swoje usługi na rzecz klientów, tylko wtedy gdy zapewni wykonywanie czynności rachunkowych przez osobę uprawnioną, posiadającą certyfikat Ministerstwa Finansów. Osoby, nie spełniające tych założeń narażają się na karę grzywny, a nawet karę więzienia.

Author: efcserv23

Skomentuj

2 Responses to Czy każdy może prowadzić biuro rachunkowe?

  1. warszawiak pisze:

    Czemu akurat Warszawa jest tym wymarzonym miejscem?

  2. listmail pisze:

    za to jak już się ma licencje i można prrowadzić księgowość, to wystarczy kilka firm do obsługi i już jest niezła pensja 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*