Czym się różni prędkość bezpieczna od prędkości administracyjnie dozwolonej?

"Przyczyną wypadku było niezachowanie bezpiecznej prędkości przez kierującego pojazdem." – każdy takie zdanie usłyszał w telewizji lub przeczytał w gazecie. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to własnie nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną wypadków. 
W polskim prawie o ruchu drogowym funkcjonują takie pojęcia jak prędkość bezpieczna i prędkość administracyjnie dozwolona. To drugie to prędkość maksymalna jaka wynika z przepisów oraz znaków drogowych.

Prędkość bezpieczna to taka, która zapewni panowanie nad pojazdem. Kierowca winien uwzględnić warunki, w jakich ruch się odbywa, np. usytuowanie terenu, stan jezdni, widoczność na drodze, warunki atmosferyczne. Prędkość bezpieczna jest więc pojęciem warunkowym i nie jesteśmy w stanie za pomocą przepisów prawa określić, jaka prędkość będzie bezpieczna dla danego odcinka drogi.

Prędkość dopuszczalna administracyjnie nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną, a tym samym nie wyłączającą odpowiedzialności kierowcy. Działa to także w drugą stronę. Przekroczenie prędkości dozwolonej administracyjnie przez uczestnika ruchu drogowego nie zawsze będzie wskazywać na jego winę za zaistniały wypadek. Najważniejszym jest sprawdzenie czy gdyby kierujący poruszał się z prędkością administracyjnie dozwoloną to zdołałby zatrzymać swój środek lokomocji przed drugim pojazdem, niezależnie od tego czy drugi jedzie prawidłowo, czy nie. Taki stan rzeczy jest spowodowany tym, że prędkości administracyjnie dozwolone powstają na danych odcinkach drogi po to, by pojazdy mogły dokonać manewrów obronnych przed ewentualną zaistniałą na drodze przeszkodą.

Author: SamanthZouch

Skomentuj