Gdzie konieczne jest monitorowanie natężenia dźwięku?

Jak wiadomo nie od dziś hałas szkodzi zdrowiu fizycznemu i psychicznemu człowieka. Wpływa negatywnie na postawę wobec otaczającej go rzeczywistości, ogranicza prawidłowe funkcjonowanie i rozwój. Hałasem nazywamy wszelkie dźwięki powstające jako skutek uboczny pracy maszyn i ludzi, a także niepożądane w danym momencie dźwięki komplikujące odbiór rzeczywistości dnia codziennego. Istnieją miejsca, gdzie w szczególnym stopniu bada się i opisuje natężenie hałasu także z różnych przyczyn.

Lotniska

Na obszarze eksploatowanym przez porty lotnicze hałas bywa naprawdę duży. Startujące i lądujące samoloty, ryk silników samolotowych a także stale używana do obsługi lotniska flota autobusów i samochodów ciężarowych powodują wzmożony poziom hałasu, który negatywnie wpływać może nie tylko na pasażerów i pracowników, ale także na mieszkańców terenów przystających do terenów lotnisk. Dlatego też wymagany jest ciągły monitoring natężeń dźwięków.

 

Magistrale kolejowe

Celem głównych linii kolejowych jest umożliwienie pociągom szybkiego przejazdu, bez postojów i dodatkowych opóźnień. Na trasach magistrali kolejowych pociągi pędzą z dużą szybkością a ich ilość przekraczać może nawet 60-70 tysięcy przejazdów rocznie. Hałas wytwarzany przez długie składy pociągów ciągniętych przez lokomotywy z dużą prędkością może być szkodliwy dla mieszkańców okolicznych terenów.

 

Centra miast

W dużych miastach, wśród gęstych zabudowań i wąskich ulic istnieje największe ryzyko nadmiernego hałasu. Często z powodu nadmiernego hałasu cierpią mieszkańcy, dlatego też ogranicza się dostępność centrów miast dla samochodów, wyłączając ulice z ruchu miejskiego całkowicie lub częściowo. W miastach głośno jest także wokół stadionów i aren sportowych, dlatego też wymagają one specjalnych zabezpieczeń w postaci materiałów dźwiękochłonnych lub odpowiedniej konstrukcji.

 

Autostrady

Żadnego z użytkowników samochodów nie dziwią ściany ustawione z ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu. Hałas sięgający nawet 90-100 dB wpływa niekorzystnie nie tylko na mieszkających w pobliskich zabudowaniach ludzi, a także na zwierzęta mieszkające w lasach i na otwartych terenach wokół autostrad. Ekrany dźwiękochłonne zapobiegają rozprzestrzenianiu się hałasu, przez co nie jest on tak groźny.

Author: bloger

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*