Ministerstwo Finansów wzmacnia politykę walki z lichwą

Ze strony Ministerstwa padła ostatnio dosyć ciekawa propozycja. Chodzi o to, że chce ono uzależnienia wysokości dodatkowych opłat od pożyczania od czasu ich trwania. Według Ministerstwa Finansów, nowy limit powinien składać się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi 25% całej pożyczonej sumy, kolejna natomiast 30% rocznej wartości kredytu. Dodatkowym zabezpieczeniem miałby być zapis, że ogół kosztów przy zastosowaniu obu limitów, nie może przekroczyć łącznie 100% całej pożyczki, biorąc pod uwagę pełny okres kredytowania.

Poprzednia propozycja Ministerstwa polegała na ograniczeniu pozaodsetkowych kosztów pożyczki do poziomu 50% pełnej wartości. Napotkało to jednak duży sprzeciw ze strony przedsiębiorstw udzielających pożyczek długoterminowych, które spłacane są w systemie ratalnym. Ich zdaniem, takie obostrzenie uderzy właśnie w nich samych, a będzie faworyzowało chwilówki, gdyż w przypadku kredytów długoterminowych, część opłat może być zmienna i zwiększać się wraz z upływem czasu kredytowania.

Z propozycji Ministerstwa Finansów jasno wynika, że ich zadaniem jest zapobieganie lichwie, a dokładnie – nakładaniu na konsumentów abstrakcyjnie dużych, dodatkowych opłat, które nie są włączone w kwoty odsetkowe, a w związku z tym – nie obejmuje ich ograniczenie wielkości odsetek, które obecnie stanowi czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Mimo, iż resort wziął pod uwagę istotną część argumentów branży finansowej i zmienił swoje propozycje w stosunku do tych pierwotnych, to kredytodawcy oraz banki przyjęły tę propozycję dość niechętnie. Uważają oni, że dodatkowe prowizje powinny być określone w formie stopy referencyjnej, a rezultatem wprowadzenia zmian MF w życie może być wyeliminowanie niektórych podmiotów z rynku i ograniczenie wyboru i dostępności finansowania konsumentom.

Author: Sarekmaset

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*