Neurobiologia osobowości – podstawowe zagadnienia

Obecnie w psychologii pojawia się wiele teorii dotyczących osobowości. Brak jednej spójnej definicji dostarcza pewnych metodologicznych problemów, miedzy innymi tego, jak można badać coś, czego istnienia nie jesteśmy pewni?
Współcześnie nie posiadamy narzędzi, którymi moglibyśmy w jednoznaczny sposób dowieść, że osobowość to istniejąca struktura. Na przestrzeni wieków powstało wiele konstruktów teoretycznych, próbujących wyjaśnić czym jest osobowość. Już od czasów starożytnych, kiedy to Hipokrates wspomniał o humorach, dostrzegano pewne powtarzające się typy ludzkich zachowań. Teorie osobowości przez setki lat wzbogacane były różnymi odkryciami. Niemal wszyscy autorzy koncepcji osobowości zwracali uwagę na charakterystyczną powtarzalność pewnych ludzkich cech.

Istnieją zatem pewne argumenty przemawiające za istnieniem osobowości. W różnych sytuacjach zachowania indywidualne danej jednostki przejawiają pewne podobieństwo – możemy to określić jako stałość zachowania. Kolejnym ważnym argumentem jest fakt różnorodności tych zachowań, czyli takich, gdzie w tej samej sytuacji zachowania indywidualne różnych osób tego podobieństwa nie wykazują. Badacze tacy jak Allport czy Cattel wskazywali na istnienie określonych cech, na podstawie których możemy wnioskować o zachowaniu jednostki, a nawet poniekąd je przewidywać1. Oznacza to występowanie stałych predyspozycji do określonych zachowań. Ogólnie możemy powiedzieć, że osobowość to zespół cech, warunkujący spójność reakcji na bodźce. Pojawia się teraz pytanie, czy ta spójność reakcji jest czymś zdeterminowana? I kolejne, czy cechy które posiadamy mają podłoże biologiczne? W moim przekonaniu istnieją pewne biologiczne determinanty cech i ich spójności z zachowaniem, a skoro tak jest, to możemy pokusić się o dokonanie ich metrycznego zapisu, wykraczając nieco poza współczesne narzędzia tj., choćby kwestionariusze osobowości. Sądzę, iż wielu odpowiedzi może dostarczyć nam wiedza z zakresu neurobiologii. 
 

Author: Mr.Stick

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*