Strefa ekonomiczna w Wałbrzychu

    Specjalna strefa ekonomiczna to określenie prawne, wskazujące wyodrębnioną część powierzchni kraju, w której aktywność ekonomiczna może być toczona na korzystnych warunkach. Przedsiębiorstwom, które nabyłyby formalną zgodę na działalność w strefie należy się pomoc publiczna w postaci obniżenia podatku.Takiego typu wybieg wykorzystywany jest nie jedynie w naszym kraju, ale również w pozostałych krajach Europy Środkowej i na Wschodzie. Celem ich tworzenia jest pobudzanie wzrostu gospodarczego wybiórczo, tak żeby jego ośrodkami były powstałe tereny inwestycyjne oraz przyspieszenie rozkwitu regionów przez zachęcanie do innowacyjnych projektów i poparcie tworzenia stanowisk pracy. Powstawanie tego typu terenów to ciekawa oferta inwestycyjna biorąc pod uwagę inwestycje zagraniczne w Polsce.

    Od czasu członkostwa Polski w Unii Europejskiej ułatwiły się rozliczenia podatkowe, jak i prawo określające inwestycje zagraniczne. Przesłanką do pozyskania pomocy publicznej jest zezwolenie na rozpoczęcie aktywności gospodarczej na sprecyzowanym terenie strefy ekonomicznej. Dokładne warunki zakładania stref oraz przyjmowania inwestycji zagranicznych w Polsce definiuje odpowiednia ustawa i jej akty wykonawcze. Zgodnie z nadrzędną zasadą równomiernego rozwoju regionów wytyczane są tereny pod strefy. Od nazw regionów także z reguły nadawane są nazwy utworzonych stref, natomiast swoim zasięgiem obejmują one grunty inwestycyjne położone w określonych, pobliskich miastach i gminach. Niewielu ludzi wyczekuje od tego rodzaju inwestycji bajońskich zarobków, ważniejsza jest duża ilość stanowisk zatrudnienia oraz pewność ciągłości zatrudnienia.

  "INVEST – PARK", czyli Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna  jest jedną z najszybciej rozwijających się stref przemysłowych w Polsce.  Ustanowiono ją Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15. kwietnia 1997 roku. Położona jest w południowo – zachodniej Polsce w województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Celem jej powstania była aktywizacja gospodarcza regionu.

więcej na  http://www.invest-park.com.pl

 

 

 

Author: Ajdaho

Skomentuj