Polscy pracownicy już płacą za zabawy organizowane przez pracodawcę

Znaczna ilość ekspertów prawa zauważa, że pracownikom często niezręcznie jest odmówić udziału w imprezie integracyjnej. Ich zdaniem pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od tej korzyści, jaką pracownik odniesie, jest błędem, a korzyści podatkowe państwa z tego tytułu mogą być nikłe.

Nic przyjemniejszego niż impreza firmowa z przyjaciółmi z pracy, za którą to koszt ponosi pracodawca. Lecz w tym roku wiele firm musiało rozwiązywać spory w sądzie odnośnie opodatkowania tych imprez. Powodem tego jest to, iż uchwalono w sejmie, że przychodem pracownika jest sama już możliwość uczestniczenia w takiej imprezie, a co za tym idzie obciążeni zostaną podatkiem dochodowym z tego tytułu.

Według regulacji prawnych pracodawca powinien najpierw poinformować pracownika o podatkowych konsekwencjach uczestniczenia w imprezie firmowej. Dzięki temu, jeśli pracownik nie przybędzie na imprezę, izba skarbowa nie będzie mogła przypisać mu przychodu.

Uchwała ta dotyczy małych i dużych firm, które organizują spotkania integracyjne dla podwładnych, na których nie tylko je się posiłki, pije alkohol i bawi się, ale też omawia się sprawy związane z pracą.

Według istniejącego prawa sama już ewentualność wzięcia udziału w imprezie firmowej i skorzystania z wykupionych dla pracowników świadczeń stwarza u nich przychód. W związku z czym firmy powinny potrącić i wpłacić do urzędu zaliczkę na podatek z tego tytułu. Firma zobowiązana jest by ustalić przychód pracownika dzieląc łączną cenę zakupu świadczeń składających się na całą zabawę integracyjną poprzez liczbę zaproszonych pracowników. Bez znaczenia jest to, iż pracodawca nie prowadzi ewidencji która pozwala ustalić, którzy konkretnie pracownicy zjawili się na imprezie i ile z niej skorzystali.

Author: Sarekmaset

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*