Projektowanie zorientowane na użytkownika

User experience (inaczej projektowanie zorientowane na użytkownika) to suma doświadczeń i emocji, jakie odczuwa użytkownik w trakcie korzystania z serwisu www, aplikacji mobilnej, sklepu internetowego. Na jego ogólny odbiór narzędzia, którego używa ma wpływ jego użyteczność, kreacja, sposób wykonania i ogólna koncepcja. Rolą projektantów UX jest zwiększanie satysfakcji użytkownika i zapewnienie realizacji celów biznesowych, jakie przed projektem internetowym stawiają jego właściciele/zleceniodawcy. 
Jak więc zabrać się za efektywne i właściwe projektowanie przyjazne użytkownikowi? Jak spełnić podstawowe wymogi user experience?

 1. Odpowiedz na pytania: 

  • kim jest użytkownik? 
  • jakie są jego potrzeby i pragnienia? 
  • jakie cele mu przyświecają? 
  • w jaki sposób myśli i korzysta z dostarczanych mu narzędzi? 
  • do czego jest przyzwyczajony? 
  • jakie są cele biznesowe projektu? 
  • jakie podobne narzędzia już istnieją na rynku? 
  • jaką technologię wykorzystać? 
 2. Przeprowadź badania użytkowników, w tym ankiety i sondaże, wywiady indywidualne, badania fokusowe i w końcu testy użyteczności prototypów.
 3. Zdefiniuj tzw. persony czyli sylwetki reprezentantów grupy docelowej, określ ich preferencje, nawyki i potrzeby. Wczuj się w rolę i potrzeby użytkownika końcowego.
 4. Zaprojektuj tzw. ścieżki użytkownika, czyli drogi, które będzie przemierzał użytkownik, by osiągnąć zamierzony w projekcie cel (np. jak znajdzie informację, jak dokona zakupu, jak dotrze do danych teleadresowych, innymi słowy projektujemy tzw. call2action).
 5. Przeprowadź analizę konkurencji, benchmarking. Korzystaj z wyników specjalistycznych badań i dobrych wzorców.


Opracowanie merytoryczne: agencja interaktywna Emocni.pl, www.emocni.pl

Author: marketing-internetowy

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*