Jak powstaje studnia?

Jak wiadomo pierwszą metodę wiercenia studni polegającą na wprowadzaniu rury do studni zastosowano w Chinach 2000 lat p.n.e.. Metoda ta polegała na unoszeniu i opuszczaniu bijaka w otworze studziennym. Taki sposób budowania studni jest stosowany obecnie również. Mechanizmy wykonujące studnie w ten sposób nazywa się kafarami.

Inną metodę wydrążania studni przypuszczalnie stosowali już Egipcjanie 3000 lat p.n.e.. W Europie w czasach nowożytnych konspekt metody wiercenia studni i urządzenia ślimakowego do wykonywania odwiertów pojawił się na rysunkach Leonarda Da Vinci. Technologia ta po dziś dzień wykorzystywana jest przez sporą część studniarzy.

Kolejna metoda to tzw. "płuczka" polegająca na odprowadzaniu urobku ziemno-skalnego przez wodę płuczącą, która jest wpompowywana pod dużym ciśnieniem w głąb odwiertu poprzez otwór we wnętrzu wiertła. Tym samym woda ta stanowi chłodziwo dla świdrującej na samym dnie głowicy. Woda do „płuczki” niestety musi być pozyskiwana z innego i zasobnego źródła. Wypłuczyny zbierane są do zbiornika z osadnikiem i filtrem. Potem te wypłuczyny znów dostarczane są do drążonego otworu.Ze względów stricte ekonomicznych technika „na płuczkę” jest najbardziej uzasadniona, gdy planujemy wydrążyć studnie głębinowe.
Głębokie otwory studzienne wyposaża się w rurę ochronną, która ma za zadanie umocnienie ścian otworu przed „zamknięciem” i osłonięcie studni przed zalewaniem jej przez wody z płytkich warstw podziemnych niosące ze sobą niebezpieczeństwo zanieczyszczeń chemiczno – biologicznych. Rura osłonowa z zasady dosięga do poziomu wodonośnego lub do masywnej skały. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a ścianą otworu uszczelnia się płynną masą iłową, lub betonową. Następnie w nią zapuszczane są: zaślepiona rura podfiltrowa oraz perforowana rura filtracyjna. Zapuszczane są na większą głębokość, tak, aby znalazły się  w strefie wodonośnej. Końcowym procesem jest wpuszczenie w głąb studni pompy głębinowej wraz z przewodem wodnym i przewodem zasilającym.

Płytkie studnie głębinowe buduje się raczej bez przewodów osłonowych. Wprost do środka zapuszczamy grupę rur: podfiltrowa, filtracyjna, zasysająca. Studnia tak wykonana nazywana jest wąskorurową. W obu typach studni, aby udoskonalić warunki dopływu wody, wokół rury filtracyjnej wykonuje się obsypkę, czyli osad grubego żwiru, którą podsypuje się od góry za pomocą profesjonalnych mechanizmów studniarskich.

 

http://www.spawko.eu    http://www.studnie-hydrogeologia.pl/

 

Author: efcserv23

Skomentuj

One Response to Jak powstaje studnia?

  1. Wodzionka pisze:

    Wiekopomne pisanie. Moim zdaniem ciekawa strona. Dzięki za dopracowany wpis. Myślę że masz szanse na wiele kolejnych takich prezentów. Pozytyw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*