Szkodliwość freonów

   Większość z nas słyszała o freonach, które wypuszczane do atmosfery przyczyniają się do zanikania sfery ozonowej. Przebiega to w dość złożony sposób. W uproszczeniu można orzec, że nierozerwalne freony przemieszczają się, aż do warstwy ozonowej i dopiero tam są rozbijane (dzięki oddziaływaniu promieniowania UV) – a uwalnia się zabójczy dla ozonu atom chloru. Wywołuje on rozszczepienie cząsteczek ozonu i tworzenie cząsteczek tlenu, który jest zupełnie nieodporny jako filtr słoneczny. Atom chloru jest bardzo żywotny – może unicestwić do 10 000 cząstek ozonu! Podsumowując – emisja freonów do atmosfery powoduje niszczenie warstwy ozonowej i wszelakie agencje ochrony środowiska mają na to bardzo dobrze udokumentowane dowody.


   Na mocy Protokołu  Montrealskiego z 1987 roku zdecydowano etapowo wycofać z użytku freony. Z substancjami tymi był jednak problem – są one bowiem głównym czynnikiem chłodzącym i wyobrazić sobie urządzenia chłodnicze bez freonu było bardzo trudno. Plan zastąpienia ich innymi związkami był wielkim wyzwaniem! Jak widać z uproszczonego objaśnienia niszczenia sfery ozonowej, strategiczne są atomy chloru. Utworzenie związku, w którego budowie nie będzie występował chlor rozwiązuje problem. Warto tu nadmienić, że freon pracujący w lodówce czy klimatyzatorze nie jest szkodliwy. Problem zaczyna się, kiedy ulega zużyciu. Zgodnie z ostatnimi poprawkami Protokołu: chlorofluorowęglowodory (CFC) – czyli freony (najbardziej stałe związki) zostały wycofane z użycia;  (HCFC) – związki z mniejszą zawartością chloru, rozrywają się w niższych warstwach atmosfery upoważnione są do stosowania do roku 2030 ze etapowymi obostrzeniami; mogą być używane HFC – hydrofluorowęglowodory. Jest to grupa z rodziny węglowodorów, w cząsteczkach których część atomów wodoru została zamieniona atomami fluoru (zamiast chloru). Co zrobić ze zużytymi czynnikami chłodniczymi? Gdy należy zastąpić czynnik chłodniczy w chłodziarce lub klimatyzacji, pozostaje kwestia, co zrobić z wyeksploatowanym związkiem? Otóż bez względu na to, jaki charakter ma konkretny związek, można oddać go do jednego z punktów ogólnopolskiej sieci odzysku i regeneracji czynników chłodniczych – Sieci 3R. Sieć powstała dzięki Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON.
   Instalator, który zamienia w naszych lodówkach czynnik chłodniczy, musi okazać się dokumentem kwalifikacyjnym, który potwierdza, że przeszedł tzw. kurs podstawowy lub ma stosowne umiejętności. Taki instalator wie, co zrobić z wykorzystanymi czynnikami. Dostarczy je do Lokalnego Centrum Odzysku, skąd będą przetransportowane do krajowego Centrum Regeneracji. Według danych Fundacji, dzięki jej aktywności odzyskano z rynku oraz uniemożliwiono emisję aż 30 ton freonów!


www.skibinski-palety.pl  produkcja – palety EUR 

 www.foxfashion.pl – skateshop – szeroki wybór odzieży związanej z kulturą HipHop

Author: efcserv23

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*