Tag Archives: Jawor

Arcydzieła zabudowy szachulcowej – Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze

Dolny Śląsk może poszczycić się zabytkami klasy światowej. Jeden z nich znajduje się w stolicy Dolnego Śląska, jest to Hala Stulecia, drugim i trzecim są Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze. Budynki te zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.