Tag Archives: pracodawca

Szkolenie BHP – wstępne i okresowe

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest do zagwarantowania swoim pracownikom szkolenia z zakresu BHP przed rozpoczęciem pracy (szkolenie wstępne) oraz szkolenia okresowego w tej dziedzinie. Szkolenia te odbywają się na koszt pracodawcy oraz w czasie pracy. Zatem do czasu pracy wlicza się czas szkolenia, które odbywa się w godzinach pracy.