Tag Archives: rozwój

Czy miasto to firma?

Czy zarządzanie miastem jest podobne do zarządzania przedsiębiorstwem? Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest firma? Firma, czyli działalność gospodarcza, to forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Działalność gospodarczą ze względu na dochodowość dzielimy na:
-działalność, której celem jest przynoszenie dochodu (przedsiębiorstwa prywatne),
-działalność gospodarcza nastawiona na osiąganie korzyści ekonomicznych, których głównym celem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, a nie generowanie zysku,
-działalność non-profit, nie przynosi zysku finansowego, ale ma dawać korzyści w szerokim tego słowa znaczeniu (np. rozwój przedsiębiorczości, nauka, szkolenie, pomoc chorym, itp.)

Wzrost wydajności w marketingu

W związku z wydatnym poszerzeniem wielu zagadnień ze sfery biznesu zmieniły się także i to w dostatecznie ogromny sposób postępowania osób odpowiedzialnych za sprzedaż proponowanych przez firmę usług. Przyciągnięcie klienta w celu skorzystania z obowiązującej oferty przedsiębiorstwa związuje się w chwili obecnej z coraz częstszym wdrożeniem rozlicznych kursów i procedur przyczyniających się do podniesienia produktywności sprzedaży. Sugerowane w tym celu kursy rozwojowe zdołają w olśniewający sposób wywrzeć wpływ na zmianę wielu dotychczasowych zachowań.

Jak dobrze zorganizować szkolenie?

Szkolenia biznesowe, szkolenia handlowe, wywieranie wpływu lub odmienne kursy mające nade wszystko na celu spotęgowanie kwalifikacji pracowników, najczęściej są raczej długie, nużące tudzież przeciążone treścią. Personel jedzie na nie, bo muszą, ich umysły są zaprzątnięte kwestiami firmy, nieskończonymi projektami, a notorycznie także rzeczami domowymi. Jeżeli szkolenia mają realizować własną funkcję, innymi słowy polepszyć wydajność roboty i pomysłowość pracownika, winny wypełniać kilka wymagań.