Ubezpieczenia majątkowe – chroń swoje mienie

ubezpieczenie mienia OC AC

Ubezpieczyć można prawie wszystko- zaczynając od mieszkania, domu, samochodu, poprzez wyposażenie domu, magazyny, statki, a kończąc na odpowiedzialności oraz życiu i zdrowiu ludzkim. Mnogość funkcjonujących na rynku ofert narzuca podzielenie polis na dwie kategorie: majątkowe oraz osobowe. Dzięki takiemu rozgraniczeniu konsumentowi jest łatwiej się połapać w morzu rodzajów polis.

Według Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej ubezpieczenia podzielone są na dwie główne kategorie ubezpieczeń:

  • dział I – ubezpieczenia na życie,
  • dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

Definicja Ubezpieczenia majątkowego

Ubezpieczenie majątkowe jest typem polisy, której przedmiotem jest majątek, który można wycenić. W praktyce oznacza to ochronę ubezpieczonego majątku lub odpowiedzialności do wyrównania szkody poszkodowanym osobom. Ubezpieczonym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Ubezpieczenia majątkowe można podzielić na:

  • ubezpieczenie mienia,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC jest szczególnym rodzajem ochrony majątku, ponieważ nie chroni naszego majątku w sposób bezpośredni. W ramach polisy towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do powzięcia na siebie naszej odpowiedzialności cywilnej, która dotyczy zarówno odpowiedzialności kontraktowej jak i deliktowej. Jednym słowem zostajemy zwolnieni z obowiązku wypłacenia osobom trzecim odszkodowania za szkodę, do której się przyczyniliśmy. Polisa OC chroni więc nasz budżet na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Do polis odpowiedzialności cywilnej należy m.in. ubezpieczenie:

  • OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu, czyli popularne OC auta,
  • OC w życiu prywatnym,
  • OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • OC nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych,
  • OC komorników,
  • OC zarządcy nieruchomości.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia– jest to typowy rodzaj ochrony majątkowej, gdyż przedmiotem zabezpieczenia mogą być wszelkie posiadane dobra materialne. Ubezpieczenie polega na wypłacie stosownego odszkodowania na wypadek zniszczenia lub utraty ubezpieczonego mienia. Za dobro materialne uważa się posiadane przez nas nieruchomości, pojazdy, przedsiębiorstwa, przedmioty oraz wiele innych- tylko od nas zależy co możemy ubezpieczyć. Wysokość wypłaconego odszkodowania za wyrządzone szkody zależy ściśle od ustalonej sumy ubezpieczenia, która jest maksymalną kwotą jaką ubezpieczyciel może przyznać. Ubezpieczenie mienia najczęściej wykupowane jest w celu ochrony mieszkania lub domu i samochodu (ubezpieczenie autocasco, czyli popularne AC).

Author: pomeloit

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*