Uczelnia biznesowa strzałem w dziesiątkę

Dziś nie można się oprzeć wrażeniu, że świat zmienia się, jak w kalejdoskopie, a wraz z nim sytuacja na rynku pracy. Pracownicy, jak i absolwenci uczelni, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, muszą mierzyć się z coraz to wyższymi wymaganiami. Aby im sprostać, trzeba najpierw postarać się o dobre wykształcenie oraz zdobyć praktykę, co zagwarantować mogą studia biznesowe na renomowanej uczelni.

Nowoczesne uczelnie biznesowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, jakie stawia przed ludźmi rynek pracy. Oferowane przez nie kierunki studiów przekazują studentom nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także pomagają zdobywać umiejętności praktyczne, uczą zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, jak i właściwej interpretacji procesów gospodarczych, biznesowych i społecznych.

 

Nie tylko zarządzanie

Dawniej pod pojęciem kierunków studiów o profilu biznesowym rozumiano przede wszystkim zarządzanie. Dzisiejsze uczelnie biznesowe poza zarządzaniem oferują również finanse i bankowość, administrację, ekonomię, logistykę oraz dość „młode” kierunki o wysokim potencjale rynkowym. A są to między innymi stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, politologia.

 

Nowe spojrzenie na program i formę studiów

Programy nowoczesnych studiów, oferowanych przez uczelnie biznesowe, są odpowiednio konstruowane. Bazują one nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale też kładą nacisk na zdobywanie niezwykle dziś przydatnej wiedzy praktycznej oraz umiejętności, niezbędnych w życiu zawodowym. Coraz więcej zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów oraz case studies.

Programy studiów tworzone są na podstawie konsultacji z przedstawicielami różnych branż biznesowych. To pozwala przekazywać na zajęciach wiedzę, która dokładnie odzwierciedla panujące aktualnie w gospodarce realia. Studentom przekazywana jest także wiedza na temat planowania i rozwoju kariery zawodowej. Podczas zajęć rozwijają umiejętność komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, kreatywnego i krytycznego myślenia. Uczą się także koordynacji projektów.

 

Praktyki, staże i kariera

Nowoczesne uczelnie biznesowe pozwalają zdobywać wiedzę i umiejętności nie tylko na zajęciach, ale także podczas praktyk zawodowych i staży. Bardzo ważnym elementem uczelni są prężnie działające biura karier zawodowych, które pomagają w organizacji praktyk, staży, warsztatów i szkoleń dla studentów. Często też zajmują się pośrednictwem pracy między firmami a studentami.

Na przykład Wyższe Szkoły Bankowe realizują projekt „Współpraca z pracodawcami szansą zbudowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej studenta”, organizuje dla swoich studentów wyjazdy studyjne do pracodawców. Ich celem jest wymiana innowacyjnych idei, zebranie doświadczeń, jak i nawiązanie kontaktów zawodowych.

 

Nikt nie ma wątpliwości, że warto

Wyższe uczelnie o profilu biznesowym, jak wspomniane Wyższe Szkoły Bankowe, często realizują ideę „W przyjaznych warunkach przygotowujemy studentów do zawodowych karier”. Podstawowymi zaletami takich studiów są: nacisk na praktyczność, dobra organizacja studiów oraz dostosowywanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy. W efekcie kształcą pracowników, jakich najbardziej poszukują pracodawcy. Ponadto studia te cechują się także elastycznym systemem opłat czesnego, umożliwiają otrzymanie stypendium naukowego oraz łączenie studiów z pracą zawodową, dzięki czemu zdobytą na zajęciach wiedza i umiejętności praktyczne oraz doświadczenie zawodowe będą się wzajemnie uzupełniać. Studia na renomowanej uczelni biznesowej są niewątpliwie dobrą inwestycja w przyszłość oraz własny rozwój zawodowy.

Author: mariuszek

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*