Umorzenie długu związanego z kredytem nie upoważnia do zwolnienia od podatku

Według Fiskusa, osoba, której bank lub inna instytucja finansowa umorzyła zobowiązanie kredytowe lub pożyczkę, znajduje się w sytuacji lepszej, niż pozostali podatnicy, którzy własne długi muszą spłacać nadal. W związku z tym osoba, z takim umorzeniem, uzyskuje w pewnym sensie przychód, który musi zostać opodatkowany.

Niedawno do NSA trafiły dwie sprawy rolników, którzy mają problem z podatkiem od umorzonego dawniej długu.

Pierwsza sprawa dotyczy emerytki, która w latach 90 wraz z mężem zaciągnęła pożyczkę na posiadane przez siebie gospodarstwo. Z różnych istotnych przyczyn nie byli oni w stanie spłacić swojego zadłużenia i w 2010 roku zawarli z bankiem ugodę wg której instytucja umorzyła im przeterminowane i karne odsetki w wysokości 300 tys. złotych. Bank wystawił jednak PIT-8C ze wskazaną kwotą przychodu. W związku z tym, powinni oni rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z podatku w wysokości 32 procent.

Małżeństwo stwierdziło, że podatek ten ich nie obowiązuje, ze względu na to, że nie otrzymali nieodpłatnego świadczenia, zakładając jednocześnie, że interes wierzyciela został zaspokojony. Całkiem inaczej tę sprawę zinterpretował WSA w Gdańsku. W jego ocenie umorzenie odsetek spowodowało zwiększenie majątku kredytobiorców.

Kolejną tego typu sytuacją jest sprawa rolnika, który w latach 80 brał kredyty w celu powiększenia swojej hodowli, a później w wyniku zdarzeń losowych nie mógł ich spłacać. W związku z tym, zlicytowano jego majątek, a dług przejęła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tym samym umarzając go. Mężczyzna domagał się ulgi ze względu na otrzymane nieodpłatne świadczenie finansowe ze środków budżetowych, jednak Izba Skarbowa uznała, iż przychód pochodził z innych źródeł i ulga nie wchodzi w grę. Sąd był jednak innego zdania i stwierdził, że stanowiło to nieodpłatne świadczenie, gdyż ARiMR jest agencją rządową , a w związku z tym ulga powinna rolnikowi przysługiwać.

Author: Sarekmaset

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*