Wpływ olejów silnikowych na żywotność silnika w samochodzie

Rozwój technologii chemicznych w latach pięćdziesiątych umożliwił wynalezienie specjalnych polimerów poprawiających parametry lepkościowo-temperaturowe olejów silnikowych. Dzięki temu możliwa stała się produkcja powszechnych obecnie, bardzo wygodnych w stosowaniu olejów wielosezonowych, co przełożyło sie na jakość i trwałość olejów silnikowych.

Użytkownicy pojazdów powinni pamiętać, że klasa lepkości SAE oleju silnikowego nic nie mówi o jego jakości. Dlatego też wielosezonowość oleju nie ma wpływu na wydłużenie przebiegów między wymianami oleju, czy możliwością stosowania w okresach przeglądowych samochodu, systemów "LongLife", gdyż uzależnione to jest od odporności na utlenianie i trwałość oleju bazowego oraz ilości i jakości dodatków uszlachetniających zawartych w oleju.

Trzeba sobie zdawać sprawę, że użytkowanie olejów wielosezonowych stwarza pewne zagrożenia w zależności od warunków eksploatacji pojazdu. Jazda w szaleńczych, ciężkich warunkach i wysokiej temperaturze może powodować degradację termiczną znajdującego sie w oleju silnikowym polimeru prowadząc do spadku lepkości, która w granicznym przypadku (szczególnie przy stosowaniu tanich olejów) może osiągnąć wartość lepkości jak dla oleju bazowego, obniżając jakość oleju. Zbyt cienki film smarny doprowadzi wtedy nieuchronnie do zatarcia silnika. Dlatego dla śilnika bezpieczniejsze jest stosowanie olejów syntetycznych, gdyż syntetyk dzięki swojej naturalnej wielosezonowości jest odporny na ścinanie. Jaki olej powinien być stosowany w samochodzie podaje producent każdej marki – jeśli użytkownik pojazdu nie ma takiej wiedzy, najepiej taka informację uzyskać w autoryzowanym serwisie samochodowym. Bardzo groźna jest również jazda na krótkich odcinkach przy niedogrzanym silniku lub jego częstych uruchomieniach. Przedostające się do miski olejowej paliwo nie jest w stanie odparować, rozcieńczając olej do wartości zagrażającej trwałości silnika. Rozcieńczenie oleju paliwem występuje także podczas złej pracy wtryskiwaczy, nieszczelnych pierścieni tłokowych lub awarii którejś ze świec zapłonowych. Notowano przypadki że w samochodach dostawczych przy stosowaniu, jako paliwo biodiesla i nieszczelnych pierscieniach, klasa lepkości oleju SAE 15W40 spadała do xW20 powodując zatarcie silnika po przebiegu krótszym niż 10 tysięcy kilometrów.

Również niebezpieczne dla olejów i wpływające na ich parametry pracy są paliwa złej jakości (zawierające produkty rozkładu polimerów lub dodatki olejów roślinnych), powodujące wskutek wtórnych reakcji utleniających znaczny wzrost lepkości oleju do konsystencji gęstości niebędącego w stanie cyrkulować i smarować silnik. W skrajnych przypadkach dochodzi wręcz do zestalenia się zawartości miski olejowej na czarną twardą masę.

Podsumowując możemy stwierdzić, że stosowanie wysokiej jakości olejów śilnikowych renomowanych firm w umiarkowanych warunkach jazdy i na możliwie długich trasach oraz używanie paliwa dobrej jakości zapewni nam przyjemne, ekonomiczne i bezawaryjne podrózowanie.

Author: awap

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*