Z dnia na dzień znikają ubezpieczenia kredytów. Czy ktoś za nimi tęskni?

Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazuje, że w 2013 roku banki sprzedały polisy o całkowitej wartości 17,2 miliardów zł. Odnosząc te dane do roku ubiegłego, widzimy, że sprzedaż ta spadła o 3,2 miliarda. Co prawda, wpływy z polis na życie zmalały, jednak wzrosły przychody ze sprzedaży ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych.

We wspomnianej wcześniej grupie ubezpieczeń sprzedaż wyniosła 2,04 miliarda złotych, czyli o 43% więcej niż w roku 2012. Z raportów instytucji finansowych wynika, że spadła się liczba polis związanych z kredytami, jednak znacznie wzrosła ilość ubezpieczeń od szkód rzeczowych i spowodowanych przez żywioły.

Wiele banków zrezygnowało z obowiązkowych ubezpieczeń umów kredytów hipotecznych, zastępując je wysokimi marżami. Powodem był fakt, że ubezpieczenia te były dosyć ryzykowne, szczególnie przy zmianach kursu franka.

Na popularności zyskały ostatnimi czasy pozostałe ubezpieczenia majątkowe. Zdaniem ekspertów, czynnikiem przesądzającym o tym jest koszt. Banki sprzedają niektóre ubezpieczenia taniej, niż towarzystwa ubezpieczeniowe. Konsumenci najczęściej wybierają ochronę w formie ubezpieczenia grupowego. Jest to dla nich prosty, tańszy w stosunku do polisy osobistej, sposób nabycia ochrony ubezpieczeniowej. Wynika to z wykluczenia indywidualnej oceny ryzyka w ubezpieczeniach grupowych, a zatem koszty stałe rozkładają się na większą grupę ubezpieczonych.

Jeśli chodzi o spadek sprzedaży przez instytucje bankowe polis na życie, to wynika on przede wszystkim ze spadku sprzedaży polisolokat, które miały umożliwiać kupującym omijanie podatku Belki. Komisja Nadzoru Finansowego apeluje o rezygnacje ze sprzedaży tych produktów, gdyż wywołują one spore ryzyko dla ubezpieczycieli i stanowią znaczne odejście od podstawowej działalności banków. Co więcej, planowana jest likwidacja korzyści podatkowych wynikających z korzystania z tego typu produktu.

Author: Sarekmaset

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*